Grand Finale Orbits Petal Plot

CreditNASA / Jet Propulsion Laboratory - Caltech / Erick Sturm
Language
  • english
[video src="https://solarsystem.nasa.gov/rails/active_storage/disk/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdDVG9JYTJWNVNTSXBNVGcwWTJKaE1XRXRNVE0wTXkwME5UVTBMV0UyT0dNdFpUVXhaR1l5TURBMVl6SmtCam9HUlZRNkVHUnBjM0J2YzJsMGFXOXVTU0pqWVhSMFlXTm9iV1Z1ZERzZ1ptbHNaVzVoYldVOUlsQnliM2hRWlhSaGJGOVNaWFl3TG5kbFltMW9aQzUzWldKdElqc2dabWxzWlc1aGJXVXFQVlZVUmkwNEp5ZFFjbTk0VUdWMFlXeGZVbVYyTUM1M1pXSnRhR1F1ZDJWaWJRWTdCbFE2RVdOdmJuUmxiblJmZEhsd1pVa2lEM1pwWkdWdkwzZGxZbTBHT3daVU9oRnpaWEoyYVdObFgyNWhiV1U2Q214dlkyRnMiLCJleHAiOm51bGwsInB1ciI6ImJsb2Jfa2V5In19--c13243a264e446a904f1d0804e1da8fe3d69b291/ProxPetal_Rev0.webmhd.webm" /]

Cassini mission planners created this animation to showcase Cassini's final 22 orbits - the mission's Grand Finale.